Lääketieteellisen fysiikan koulutus

Tarjoamme koulutusta kaikilla lääketieteellisen fysiikan osa-alueilla. Erityisesti tarjoamme säteilysuojelun täydennyskoulutuspaketteja, jotka täyttävät ST-ohje 1.7:n mukaisen täydennyskoulutusvelvoitteen. Koulutuspaketit suunnitellaan yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeita vastaaviksi.