Diagnostisten kuvamonitorien laadunvalvonta

Fyse Oy tarjoaa radiologisten kuvien katsomiseen käytettäville kuvamonitoreille säännöllistä laadunvalvontapalvelua. Tarjoamamme palvelu pohjautuu kansalliseen ohjeistukseen (STUK tiedottaa 2/2008), joiden mukaan kaikille kuvamonitoreille, joilta katsotaan radiologisia kuvia, tulisi tehdä säännölliset laadunvalvontamittaukset.
Tarjoamamme laadunvalvontapalvelu on kokonaisvaltaista ja se suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Esimerkiksi laadunvalvonnan piiriin kuuluvien kuvamonitorien määrä vaikuttaa palvelun laajuuteen. Laadunvalvontapalvelu sisältää seuraavia kokonaisuuksia:

  • Kuvamonitorien ja kuvankatseluympäristön vuosittainen laadunvalvonta mittaamalla ja testikuvista visuaalisesti arvioimalla. Samalla voidaan suorittaa myös pienimuotoisia korjaavia toimenpiteitä, esim. monitorien suuntaus ja valovoiman säätö.
  • Kuvamonitorien DICOM-kalibrointi.
  • Raportointi ja monitorirekisterin ylläpito sekä suorituskyvyn trendiseuranta.
  • Rajaton määrä sähköpostikonsultaatiota liittyen sopimuksessa mainittujen kuvamonitorien ja kuvankatseluympäristöjen laadunvalvontaan. Lisäksi konsultointia annetaan kuvamonitorien hankintaan ja niiden yleiseen toimintaan liittyen.

Kuvamonitorien mittauspalvelu voidaan asiakkaan niin halutessa sisällyttää osaksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalveluita.