Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut

Fyse Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita kaikilla lääketieteellisen fysiikan diagnostisilla osa-alueilla, joita ovat radiologia, isotooppilääketiede, kliininen fysiologia ja kliininen neurofysiologia. Käytännössä palvelumme keskittyvät radiologian ja isotooppilääketieteen yksiköihin. Fyse Oy:n lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut täyttävät lain mukaisen (STM-asetus 423/2000) lääketieteellisen fysiikan asiantuntijavelvoitteen.
Lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut suunnitellaan aina yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Fyse Oy:ltä myös nimetään asiakkaalle vastuufyysikko, joka vastaa käytännössä asiakkaalle tarjottavista palveluista sekä konsultaatioista. Koska tarjoamamme asiantuntijapalvelu on kokonaisvaltaista, tyypillisesti asiakassuhteemme ovat olleet pitkäaikaisia. Asiakkainamme on sekä julkisen- että yksityisen sektorin terveydenhuollon yksiköitä.

Tyypillisesti lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut pitävät sisällään mm. seuraavia palveluja:

  • Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen
  • Laadunvarmistusohjelman laatiminen, ylläpitäminen ja seuranta
  • Poikkeavien tilanteiden selvittäminen ja raportointi
  • Säteilysuojelukoulutus ja erityisesti ST-ohje 1.7:n mukainen täydennyskoulutus)
  • Kliiniseen auditointiin valmistautuminen ja itsearviointi
  • Asiantuntijalausunnot ja säteilyn käyttöön liittyvä dokumentointi
  • Tutkimusmenetelmien kehittäminen, ylläpitäminen, seuranta ja vertailu